Przemysł spożywczy

Kalamarz do maszyny drukujacej nadruk na opakowaniach spozywczych

                  Obudowa z chłodzeniem do kalibratora -regeneracja:

                   przed naprawą-

                                                                                         po naprawie-

Głowca centrująca 

Odtworzenie pęknietego wspornika

z żeliwa sferoidalnego wg schematu

technologicznego: pomiary, dokumentacja,

wykonanie modelu, wykonanie odlewów,

piaskowanie, malowanie, obróbka skrawaniem.

Stemple do kliperów